REKLAME - OGLASI - DOGAĐAJI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Svetosavska Zabava Crkve Sv Đorđa iz Rasine(Braun Road)
       održaće se 26 Januara 2019 sa početkom u 17 časova.
   Proslava Sv Save održaće se 27 Januara 2019 odmah posle
                 svete liturgije u Crkvi Sv Nikole u Kadahi.
    Svetosavska proslava cšo Sveti Sava
  iz Milvokija održaće se 27 Januara 2019.
    Internacionalno veče Folklorne Grupe Šumadija održaće se
   9 Feb. u Kulturnom Centru na 51 i Oklahoma Ave u Milvokiju.